ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sekretariat pokój 108
Poniedziałek - Piątek 9:00 - 16:00

TEL. 505 052 231   

KONTAKT GALERIA KURSY DLA BEZROBOTNYCHO NAS W MEDIACH
NASZA KADRA

Najbliższe terminy

Warszawa
tryb tygodniowy:

1-5 lutego 2021 r. w godzinach 9.00-17.30

tryb tygodniowy:

19-23 kwietnia 2021 r. w godzinach 9.00-17.30

tryb tygodniowy:

21-25 czerwca 2021 r. w godzinach 9.00-17.30

tryb tygodniowy:

6-10 września 2021 r. w godzinach 9.00-17.30

tryb tygodniowy:

15-19 listopada 2021 r. w godzinach 9.00-17.30

Łódź
tryb tygodniowy:

8-12 lutego 2021 r. w godzinach 9.00-17.30

tryb tygodniowy:

10-14 maja 2021 r. w godzinach 9.00-17.30

tryb tygodniowy:

9-13 sierpnia 2021 r. w godzinach 9.00-17.30

tryb tygodniowy:

22-26 listopada 2021 r. w godzinach 9.00-17.30

Wrocław
tryb tygodniowy:

15-19 lutego 2021 r. w godzinach 9.00-17.30

tryb tygodniowy:

17-21 maja 2021 r. w godzinach 9.00-17.30

tryb tygodniowy:

13-17 września 2021 r. w godzinach 9.00-17.30

tryb tygodniowy:

29 listopada - 3 grudnia 2021 r. w godzinach 9.00-17.30

Poznań
tryb tygodniowy:

22-26 lutego 2021 r. w godzinach 9.00-17.30

tryb tygodniowy:

24-28 maja 2021 r. w godzinach 9.00-17.30

tryb tygodniowy:

20-24 września 2021 r. w godzinach 9.00-17.30

tryb tygodniowy:

6-10 grudnia 2021 r. w godzinach 9.00-17.30

Kraków
tryb tygodniowy:

1-5 marca 2021 r. w godzinach 9.00-17.30

tryb tygodniowy:

7-11 czerwca 2021 r. w godzinach 9.00-17.30

tryb tygodniowy:

4-8 października 2021 r. w godzinach 9.00-17.30

tryb tygodniowy:

13-17 grudnia 2021 r. w godzinach 9.00-17.30

Gdańsk
tryb tygodniowy:

8-12 marca 2021 r. w godzinach 9.00-17.30

tryb tygodniowy:

14-18 czerwca 2021 r. w godzinach 9.00-17.30

tryb tygodniowy:

11-15 października 2021 r. w godzinach 9.00-17.30

Katowice
tryb tygodniowy:

22-26 marca 2021 r. w godzinach 9.00-17.30

tryb tygodniowy:

12-16 lipca 2021 r. w godzinach 9.00-17.30

tryb tygodniowy:

18-22 października 2021 r. w godzinach 9.00-17.30

Szczecin
tryb tygodniowy:

26-30 kwietnia 2021 r. w godzinach 9.00-17.30

tryb tygodniowy:

19-23 lipca 2021 r. w godzinach 9.00-17.30

tryb tygodniowy:

25-29 października 2021 r. w godzinach 9.00-17.30

 

Szkolenie Manager Gastronomii

Program kursu
 

Na szkolenie składają się wykłady, prezentacje multimedialne, ćwiczenia, zajęcia w grupach oraz panele dyskusyjne.

 

 

DZIEŃ I

 

 

1. Omówienie programu i przedstawienie harmonogramu szkolenia.

2. Pojęcie biznesu gastronomicznego. Restauracja jako sprawnie funkcjonujące przedsiębiorstwo.

  -podział i analiza kosztów stałych i zmiennych restauracji;

  -pojęcie i znaczenie Food Cost i Beverage Cost;

  -koszty wynagrodzeń i koszty pracy;

  -koszty mediów.

3. Szczegółowa analiza kosztów w rentownej restauracji.

  -gospodarka magazynowa

  -identyfikacja i przeciwdziałanie stratom na kuchni i barze.

  -zarządzanie zamówieniami. Dwustopniowa weryfikacja zamówień

4. Znaczenie lokalizacji działalności gastronomicznej.

5. Audyt lokalu pod działalność gastronomiczną. Aspekty adaptacyjne/budowlane, środowiskowe i prawne.

  -koszty inwestycji w lokal gastronomiczny.

  -omówienie znaczenia i specyfiki projektu technologicznego.

6. Składowe sukcesu restauracji (faza koncepcyjno projektowa, wybór lokalizacji, czynnik ludzki , management). Kluczowe znaczenie czynnika ludzkiego. Określenie właściwej grupy docelowej. Polityka cenowa.

7. Rola i cechy profesjonalnego managera.

  -manager jako gospodarz. Umiejętne podejście do Gościa;

  -rozwiązywania sytuacji kryzysowych;

  -mechanizm budowania autorytetu;

  -budowanie zespołu;

  -geneza konfliktu na linii kuchnia- sala. Sposoby przeciwdziałania;

  -rozdzielanie zasobów ludzkich;

  -B2C i B2B -  specyfika relacji;

  -rodzaje struktur pracowniczych w restauracji. Hierarchia pracownicza.

8. Projektowanie Menu . Dopasowanie do grupy docelowej. Zmienność/sezonowość. Przepisy prawne i standardy.

9. Macierz BCG - narzędzie profesjonalnego manager.

10. Podział lokali gastronomicznych. Podział usług gastronomicznych.

 

 

DZIEŃ II

 

 

 1.Analiza SWOT

 2.Ćwiczenia w grupach: Budowa własnej restauracji

    Elementy:

  a) Faza koncepcyjno projektowa;

  b) Analiza SWOT;

  c) Określenie struktury zatrudnienia. Ilość etatów, formy zatrudnienia, wynagrodzenie;

  d) Określenie wartości kosztów stałych i zmiennych;

  e) Projektowanie konceptu Wyliczenie food cost na podstawie dwóch przykładowych dań.;

  f) Określenie średniego rachunku;

  g) Symulacja obrotowa;

  h) Analiza zwrotu z inwestycji . Wskaźnik ROI.

 

3.Wybór formy prawnej przedsiębiorstwa (jednoosobowa działalności gospodarcza, spółka cywilna, spółka prawa handlowego (spółka jawna, spółka z o.o. , inne). Wady i zalety.

 

 

DZIEŃ III

 

 

1. HR - polityka personalna

  -specyfika zatrudnienia w gastronomii i hotelarstwie;

  -formy zatrudnienia. Umowa zlecenie, a umowa o pracę;

  -trzyetapowy proces rekrutacyjny w gastronomii;

  -analiza CV na przykładzie;

  -strategia prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Analiza mowy ciała;

  -dzień próbny/okres próbny;

  -model wprowadzenia i wdrożenia nowego pracownika w struktury firmy;

  -budowanie zespołu . Systemy motywacji personelu. Nagrody i  kary. Kara finansowa jako  

   demotywacja. Systemy rozliczenia napiwków i serwisów;

  -ocena pracownicza;

  -modele rozliczania generalnego managera z inwestorem.

 

2. Marketnig

  -strategia marketingowa. Targetowanie Gościa;

  -marketing wewnętrzny;

  -aroma marketing, marketing dźwiękowy;

  -marketing zewnętrzny;

  -marketing szeptany;

  -marketing internetowy/media społecznościowe;

  -wskaźnik ROMI.

 

 

DZIEŃ IV

 

 

 1.Gościnność jako kluczowy aspekt funkcjonowania restauracji

  -obsługa Gości i savoir vivre;

  -manual serwis;

  -kluczowe znaczenie pierwszych 60sekund wizyty Gościa w restauracji;

  -etapy powitania i obsługi Gościa w restauracji;

  -trzy podstawowe cechy/funkcje dobrego kelnera;

  -up-selling, cross- selling;

  -pytania sugestywne i zamknięte;

  -rozwiązywanie sytuacji kryzysowych i reakcja na reklamacje;

  -różne style serwisów/obsługi kelnerskiej;

  -serwis sommelierski

 

2.Podstawowe zagadnienia budowy karty win.

3.Podstawowe założenia pionu alkoholowo-barowego w lokalu gastronomicznych.

  -kawa i herbata

  -napoje bezalkoholowe

  -alkohole niskoprocentowe i wysokoprocentowe

4. Prawa autorskie, a odtwarzanie muzyki w lokalu. ZAiKS, ZPAV i STOART. Niezależne firmy oferujące muzykę.

5. Zezwolenie na sprzedaż alkoholu (tzw. koncesja). Koszty i formalności. Rola zarządcy lub właściciela budynku.

 

 

 DZIEŃ V

 

1. Oszustwa i kradzieże pracowników gastronomii; sposoby zwalczania i eliminowania negatywnych działań pracowników.

  -elektroniczne systemy remanentowe.

2. Systemy rozliczania i opodatkowanie napiwków i serwisów.

3. Wzór książki produkcyjnej - omówienie i analiza.

4. Końcowe rozliczenie food cost w restauracji w ujęciu miesięcznym.

5. Podsumowanie znaczenia standaryzacji w gastronomii.

6. Druki inwentaryzacyjne. Spis z natury

7. Przygotowanie grafików pracowniczych.

8. Raport kasowy

9. Koncerny alkoholowe współpraca i kontrakty.

10. Ofertowanie - techniki perswazyjne

 

Szkolenie organizowane jest we współpracy z HorArt HoReCa Academy Poland.