Kursy barmańskie | Ogólnopolska Szkoła Barmanów | Warszawa

Czekaj...

Prawo w gastronomii

Program szkolenia

 1. Umowy najmu lokalu gastronomicznego, w tym:
  • czas trwania, kwestia wypowiedzenia i rozwiązania umowy,
  • uregulowania dotyczące czynszu, najmu i innych płatności, kaucja, podwyżki czynszu,
  • prace adaptacyjne i remontowe oraz ich rozliczenie pomiędzy stronami umowy najmu,
  • zgoda na prowadzenie działalności gastronomicznej, ogródka i sprzedaży alkoholu.
 2. Umowy na organizację przyjęć okolicznościowych, w tym:
  • komparycja umowy - dane identyfikacyjne i kontaktowe stron,
  • podwyższenie wynagrodzenia umownego,
  • opłaty dodatkowe i dodatkowe atrakcje,
  • odpowiedzialność za zatrucia, możliwość wniesienia własnego jedzenia,
  • zabezpieczenie umowy - kara umowna, zadatek, zaliczka,
  • niedozwolone klauzule umowne,
  • kwestia płatności na rzecz ZAIKS i innych organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi,
  • siła wyższa, np. epidemia,
  • bezpieczeństwo i odpowiedzialność - za co restaurator zawsze odpowiada, za co może nie odpowiadać.
 3. Prawo pracy w gastronomii i hotelarstwie, w tym:
  • umowa o pracę czy umowa cywilnoprawna - podobieństwa i różnice, wady i zalety,
  • jak unikać nadgodzin w gastronomii?
  • jak chronić tajemnicę przedsiębiorstwa?
  • badanie trzeźwości pracowników,
  • dzień próbny - czy musi przysługiwać wynagrodzenie?
  • badania lekarskie a książeczki sanepidowskie,
  • system kar czy nagród - który bardziej się sprawdza?
  • najczęstsze problemy z pracownikami - jak je rozwiązać?
  • dokumentacja pracownicza,
  • umowy szkoleniowe i zakaz konkurencji.
 4. Ochrona danych osobowych - RODO, w tym:
  • jakie dane osobowe przetwarzamy w restauracji,
  • dokumentacja niezbędna w prowadzeniu restauracji,
  • jak zabezpieczyć dane osobowe,
  • monitoring - Goście i pracownicy,
  • wykorzystywanie wizerunku Gości i pracowników restauracji,
 5. Najważniejsza dokumentacja restauracji - menu i regulamin, w tym:
  • co warto uregulować w regulaminie restauracji, rezerwacji i szatni,
  • regulamin konkursów,
  • niedozwolone klauzule umowne w regulaminie,
  • kiedy menu restauracji jest zgodne z prawem - gramatura potraw, wykaz alergenów,
  • menu syngowane nazwiskiem pracownika.
 6. Muzyka i sport w restauracji, w tym:
  • jakich obowiązków należy dopełnić, aby móc legalnie odtwarzać muzykę w restauracji,
  • czy korzystanie ze Spotify jest legalne?
  • legalne transmisje sportowe - jak to zrobić?
 7. Alkohol w restauracji, w tym:
  • postępowania o udzielenie zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
  • zgoda wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni na sprzedaż alkoholu,
  • wnoszenie opłat za korzystanie z zezwolenia,
  • kiedy zezwolenie może zostać cofnięte,
  • sprzedaż alkoholu on-line.
 8. Umowy handlowe, w tym:
  • komparycja umowy - umowa musi być ważna,
  • wynagrodzenie i kary umowne,
  • wypowiedzenie umowy,
  • zasady poufności,
  • przeniesienie praw autorskich.
 9. Sesja Q&A

To nas wyróżnia:

Dzień próbny, ZA DARMO, bez zobowiązań
Czytaj więcej >
Gwarancja braku odwołania
Czytaj więcej >
Giełda pracy dla absolwentów
Czytaj więcej >